دوستی خاله خرسه ممنوع!

وقتـــــی کسی با رفتارهای غیر منطقیـــــش
با نــــــــدونــــــم کاریـــــــــاش
با انجام دادن هزار و یـــــــــــک کار بچه گانه
و ریســـــــــک های خطــــرناکش
همش بهت استــــــــــرس  وارد میکنه
(که البته اکثر اوقات هم اصلا احتمالش رو نمیده که داره به شما ضرر می رسونه و طفلکی به خیال ساده و خام خودش داره بهتون محبت میکنه)
و تو همش دغـــــــدغه این رو داری
که نـــــــکنه کاری کنـــــه که باعث دردســــــــرت بشه
فقط یه عامــــــــل هست که باعث میشه این وضعیـــــــت رو تحمل کنی
و از اون آدم و رفتـــــــــــــــارهای ناموزونـــــــش دوری  نکنی،
اسم اون عامــــــل رو خیلی ها
 عشــــــــــــــــق گذاشتن.
 و بخاطر همین عشق هم مُدام امید دارن که همه چیز درست بشه
مُدام دندون سر جیگر میذارن،
صبــــــــــــــر
تحمــــــــــــــــــــل
ولـــــی تا کِـــــــــی؟تا کجــــــــا؟
کاش بدونن بزودی این آدم،یه سنگی رو مینـــــدازه تو چاه
که هــــــــــــــزار تا عاقــــــــــل نمی تونن درش بیــارن،
کاش بدونن ضربـــه خوردن از همچین آدمایی
شاید دیر و زود داشته باشه
ولی هرگز سوخت و سوز تو کارش نیست،

الغرض:همونطوری که ژیــــان ماشین نمیــــشه و باجناق هم فامیل،
دوســــتیه خاله خرســـه هم ،عمرا دوســــــتی نمیشه!!!
چه خوش گفتن قدیمیا که :
داشتن صد تا دشمن عاقل،بهتر از یک رفیق نادونه

فرناز/نیمه شب بهاری
خسته از نادونی آشنایان دوست نما

 

/ 1 نظر / 12 بازدید

مرسی فرناز بانو خیلی جاهاش حرف دل من بود دقیقا!