خودم به قدر کافی درد دارم

این روزها دردسر های خودم برایم کافی است
اگردر زیر این مصیبت هایی که هر روز مثل باران جاده های  شمال  بر سرم می ریزد
نشکنم،خفه نشوم،نمیرم
شاهکاری بس ماندنی کرده ام
شاهکاری که فردوسی با آفریدن شاهنامه نتوانست بکند
پس لطفا مرا مسئول پاسخ گویی رفتار همه ندان
که اگر بدانی آنقدر برایم با اهمیتی که مجبور می شوم پاسخی هر چند ناصحیح برای پرسش هایت بیاورم

پ.ن1:من سخنگو و یا مسئول روابط عمومی دوستانم نیستم...

پ.ن2:کمتر مرا بکش،کمی مرا احیا کن


/ 0 نظر / 13 بازدید