آفتاب های همیشه

شماره های ضروری را چند جا سیو کنید!
نویسنده : فرناز نوبری - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٤
 

هر خبرنگار جدا از کانتکت گوشی خود یک دفترچه تلفن هم دارد و شماره هایی را که فک می کند برایش مهم که نه ولی ضروری هستند و یا امکان دارد نتواند دوباره به دست بیاورد حتما در این دفترچه تلفن ثبت می کند تا در صورت پاک شدن احتمالی اش از گوشی، در قسمتی از دفترچه تلفنش نیز آن شماره را داشته باشد.
پ.ن1:ما که چنین دفترچه ای را داشتیم  و خداروشکر مشکلی پیش نیامد ولی به خبرنگاران عزیزی که هنوز موفق به تهیه چنین دفترچه ای نشده اند از همین تریبون به شدت توصیه می شود در اسرع وقت اقدام کنند.
پ.ن2:جدای از اینکه کار بسیار غیر حرفه ای است دست در فون بوک کسی بردن و تغییر و حذفی در آن ایجاد کردن،بسیار جالب است طرز فکر کسی که فکر این را نمی کند که شماره های یک خبرنگار قطعا در جایی دیگر هم سیو است...